Thursday Nov 24, 2022

Klimatsmart stat - kan myndigheter rädda klimatet?

Staten och myndigheter kan gå före när det gäller klimatomställningen. Det visar exemplet Nya Zeeland där offentlig sektor klimatsäkras i rekordfart. Eva Mineur från Klimatpolitiska rådet och fd statssekreterare Eva Svedling (MP) diskuterar vad staten och förvaltningen kan göra för att hjälpa hela Sverige att minska koldioxidutsläpp. Myndigheterna skulle kunna göra stor skillnad för klimatet om de inte behövde tampas med målkonflikter och otydlig styrning. Men måste man vänta på order ovanifrån eller kan man börja vid eget skrivbord?
Programledare: Silvia Kakembo

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013