Statshemligheter

I Statshemligheter undersöker vi vad som är hemligheten bakom den svenska staten. Vilken roll har staten i samhället? Vad krävs av de som jobbar i staten? Och hur ska staten funka i framtiden? Statshemligheter görs av fackförbundet ST.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Thursday Jan 26, 2023

På kontoret, hemma, i co-working-miljö? Många tjänstepersoner kan jobba varsomhelst om staten skapar bra förutsättningar för distansarbete. Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST, och Jenny Sandström, expert för distansarbete och co-working, målar upp en bild hur framtidens statliga arbetsplatser borde se ut. Kan principen “remote first” göra utlokalisering av myndigheter helt överflödiga? Jenny berättar mer om co-working-projektet “Samverket” i Östersund och Stockholm som ska främja samarbetet mellan olika myndigheter. Programledare: Silvia Kakembo.

Thursday Jan 12, 2023

Smarta örhängen som ger pensionsråd? Supermaskiner som hittar skattefuskare? Forskaren Elin Uppström spånar tillsammans med Olof Junesjö, AI-rådgivare för offentlig sektor, hur staten kommer använda sig artificiell intelligens år 2030. Vad kan staten lösa med AI? Vad ska staten absolut INTE lösa med AI? Och hur kommer arbetet på myndigheter förändras genom den här tekniken? Elin och Olof undersöker hat-kärleks-relationen mellan tjänstepersoner och tänkande maskiner.

Thursday Dec 08, 2022

“Utöka tjänstemannaansvaret!” tycker M-politikern Ida Drougge medan STs ordförande Britta Lejon menar att statsanställda snarare behöver bättre förutsättningar i sitt arbete för att misstag ska kunna undvikas. De debatterar även varför nivån av tillit till offentlig förvaltning skiljer sig mellan borgerliga väljare som är alltmer missnöjda medan vänsterväljarnas förtroende är fortsatt högt. Vad händer med medborgarnas tillit när tjänstepersoner misstänkliggörs?Programledare: Silvia Kakembo 

Thursday Nov 24, 2022

Staten och myndigheter kan gå före när det gäller klimatomställningen. Det visar exemplet Nya Zeeland där offentlig sektor klimatsäkras i rekordfart. Eva Mineur från Klimatpolitiska rådet och fd statssekreterare Eva Svedling (MP) diskuterar vad staten och förvaltningen kan göra för att hjälpa hela Sverige att minska koldioxidutsläpp. Myndigheterna skulle kunna göra stor skillnad för klimatet om de inte behövde tampas med målkonflikter och otydlig styrning. Men måste man vänta på order ovanifrån eller kan man börja vid eget skrivbord? Programledare: Silvia Kakembo

Thursday Nov 10, 2022

“Jag vet var du bor!” Så kan det låta när kunder och klienter bråkar med tjänstepersoner. I detta avsnitt berättar medarbetare från Kriminalvården, Försäkringskassan och Statens servicecenter vilka hotfulla situationer de upplever - nästan varje dag. Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Tomas Fröstberg, ombudsman på ST, kartlägger vilka tjänstepersoner som drabbas värst och varför. Och de ger tips hur man som chef och som anställd kan göra arbetsplatsen tryggare.

Thursday Oct 27, 2022

Practical jokes och paniskt raderade sms - det är turbulenta tider på Rosenbad när en helt ny regering flyttar in. När alla ministrar och deras team är nya på jobbet måste de opolitiska tjänstepersonerna lära upp newbiesarna. Ulrica Schenström, fd statssekreterare (M) hos Fredrik Reinfeldt, och statsvetare Göran Sundström förklarar hur ett maktskifte går till och hur det märks i förvaltningen. De diskuterar också: Måste man säga upp sig som statligt anställd om man får lite dåliga vibbar av en ny regering? Hur mycket lojalitet krävs av en tjänsteperson? Programledare: Silvia Kakembo

Thursday Oct 13, 2022

Pedant med portfölj eller en glad geek? Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST, och statsvetaren Therese Reitan diskuterar vilka kompetenser Sveriges bästa tjänsteperson måste ha idag och hur kravprofilen kommer att förändras i framtiden. Britta och Therese funderar också på knäckfrågan: Hur kan staten locka till sig alla dessa supermänniskor och behålla dem?Programledare: Silvia Kakembo

Thursday Sep 29, 2022

Utskällningar, omplaceringar, utköp. När anställda inom offentlig sektor larmar om missförhållanden riskerar de att råka illa ut. SVT-reporter Anna-Klara Bankel och utredaren Shervin Vahedi från fackförbundet ST diskuterar hur stort problem tystnadskultur är i offentlig sektor. Enligt lagen har varje offentligt anställd långtgående rättigheter att kritisera sin arbetsgivare - både på måndagsmötet eller i en intervju med media. Men på en del myndigheter har det blivit skrämmande tyst. Programledare: Silvia Kakembo

Thursday Sep 15, 2022

Ifall det blir krig i Sverige får många tjänstepersoner en viktig roll, särskilt de som är krigsplacerade. Vi reder ut vad en krigsplacering exakt innebär med hjälp av Petra Ekroth, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Niklas Simson, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST. Vi hör även hur anställda inom offentlig sektor i Ukraina har drabbats av kriget. Skulle det bli lika illa för svenska tjänstepersoner? Programledare: Silvia Kakembo 

Wednesday Aug 31, 2022

Statsvetaren Jenny Madestam och debattören Lisa Pelling diskuterar hur samhället och staten påverkas när politiker fjäskar för väljare i stället för att tänka långsiktigt. Hur genomtänkt är egentligen reformeringen av Arbetsförmedlingen, där personalen berättar att de tvingas jobba efter mottot ”vi asfalterar medan vi går”. Borde det inte göras en ordentlig utredning innan man bygger om myndigheten? Dessutom: vilka partier får högst populismpoäng på sina utspel i valrörelsen? Programledare: Silvia Kakembo

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013