Thursday Sep 15, 2022

Krigsplacering och krisberedskap – är staten redo för det värsta?

Ifall det blir krig i Sverige får många tjänstepersoner en viktig roll, särskilt de som är krigsplacerade. Vi reder ut vad en krigsplacering exakt innebär med hjälp av Petra Ekroth, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Niklas Simson, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST. Vi hör även hur anställda inom offentlig sektor i Ukraina har drabbats av kriget. Skulle det bli lika illa för svenska tjänstepersoner? 
Programledare: Silvia Kakembo 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013