Thursday Nov 10, 2022

Rädd på jobbet - hur tjänstepersoner utsätts för hot och våld

“Jag vet var du bor!” Så kan det låta när kunder och klienter bråkar med tjänstepersoner. I detta avsnitt berättar medarbetare från Kriminalvården, Försäkringskassan och Statens servicecenter vilka hotfulla situationer de upplever - nästan varje dag. Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Tomas Fröstberg, ombudsman på ST, kartlägger vilka tjänstepersoner som drabbas värst och varför. Och de ger tips hur man som chef och som anställd kan göra arbetsplatsen tryggare.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013